Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
NEBOJ!!!
Id projektu1769/2023/KaŠ
Hlavní řešitelMgr. Milan Cieslar, PhD.
Období7/2023 - 12/2023
PoskytovatelKatedra výtvarné výchovy, Statutární město Ostrava
Stavukončený
AnotaceÚčelem dotace je realizace záměru promítnutého do projektu NEBOJ!!!. Cílem projektu je osvěta o hornické historii, která je nedílně spjatá i s historií Ostravy a jejího okolí. Záměr disponuje jedinečným tematickým zaměřením (hornictví ve spojení s populárním temným turismem), které dává prostor pro zajímavou formu prezentace tohoto tématu (např. koncept antimapy ani mapy určené pro temnou turistiku nevyužívá žádné město v ČR). Díky tomu má záměr potenciál se rozšířit i za hranice Moravskoslezského kraje. Přiedložený záměr dává významný předpoklad přilákat do Ostravy mimo jiné i právě vyznavače temné turistiky, pro něž doposud město Ostrava nenabízelo žádné oficiální turistické lokace. Temná turistika může oslovit širokou cílovou skupinu - děti a mládež, rodiče s dětmi, seniory aj. a může být pro cílovou skupinu atraktivní. Záměr předkládá cílové skupině nenásilnou, zábavnou a neotřelou formou možnost jak samostatně či v rámci organizovaných procházek důkladněji poznávat historii regionu a města. Záměr dále nabízí prostor k aktivnímu využití mapového plánku (papírový mapový plánek, webová stránka) a pracovního listu k vytvoření vlastního edukačního programu všem účastníkům (např. vytyčením naučné trasy pro celodenní výlet). Mapové plánky budou k dispozici nejen v době realizace projektu. Část mapových plánků bude distribuována v infocentrech a webové stránky budou v provozu minimálně po dobu 1 roku od jejich založení.