Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Poloprovoz komplexní služby s využitím heuristických metod pro optimalizaci a řízení svozu komunálního odpadu
Id projektuCZ.01.01.01/01/22_002/0000787
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Období10/2023 - 9/2026
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)
Stavřešený
AnotaceHlavní aktivity společného projektu se budou týkat realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje souvisejícího s vývojem služby pro inteligentní optimalizaci svozu komunálního odpadu v reálných podmínkách aglomerací. V předkládaném projektu se budou využívat heuristické metody a metody založené na prvcích umělé inteligence, které umožní nalézt řešení blížící se absolutně optimálnímu řešení.