Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Popularizace profese učitele a učitelských studijních programů
Id projektuMSMT_PdF_učitel_2023
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Období4/2023 - 12/2023
PoskytovatelOddělení PR, Rozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt je zaměřen na posílení prestiže učitelského povolání a zvýšení zájmu o učitelské povolání. Hlavním cílem projektu je popularizace studia učitelství a popularizace profese učitele. Projektové aktivity jsou zaměřeny především na: - posílení motivace současných studentů k výkonu učitelské profese po ukončení studia s cílem zabránit přechodu absolventů učitelských studijních programů do jiných profesí - posílení motivace pro výběr učitelské profese u potenciálních studentů ? žáků středních škol - prezentaci současných trendů v učitelském vzdělávání s cílem odbourat představu o výkonu učitelské profese v tradičním pojetí Cílovou skupinou projektu jsou potenciální studenti ? žáci středních škol, současní studenti učitelských studijních programů a široká veřejnost.