Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Životní situace rodin uprchlíků z Ukrajiny
Id projektuSGS10/FSS/2023
Hlavní řešitelMgr. Veronika Mia Racko, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotacePředkládaný projekt se zabývá problematikou Životní situace rodin uprchlíků z Ukrajiny s ohledem na její specifika. Cílem předkládaného projektu je zmapovat a analyzovat životní situaci rodin uprchlíků z Ukrajiny nacházejících se na území města Ostravy. Dlouhodobým cílem projektu je kvalifikace a budování identity výzkumné instituce za účelem zapojení se do mezinárodních výzkumných sítí. Na téma bude nahlíženo perspektivou komunitně orientovaného participativního výzkumu s použitím inovativní metody PhotoVoice, která umožňuje aktérům vyjádřit pomocí fotografií a komentářů svou osobní "žitou" zkušenost. Význam předkládaného výzkumu spatřujeme v konkretizaci a genezi mapování životní situace rodin uprchlíků. A dále v možnost propojit aplikaci s neziskovými organizacemi poskytující cílové skupině sociální služby. V neposlední řadě výzkum přispěje k posílení informovanosti o problematice životních situací ohrožených rodin v majoritní společnosti, a to prostřednictvím uspořádání vernisáže.