Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sociální práce s traumatem ve výchovných ústavech
Id projektuSGS09/FSS/2023
Hlavní řešitelMgr. Marie Pinďáková, DiS.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceNejnovější zahraniční výzkumy poukazují na neúměrně vysoký počet mladistvých, kteří jsou umístění v zařízeních výchovných ústavů a mají zkušenost s traumatickým zážitkem. Jedná se o jednu z nejvíce ohrožených populaci (Jäggi et al., 2021, Zelchoski et al., 2020; Abram et al., 2013). Prevalence nepříznivých dětských zážitků vedla v zahraniční ke zkoumání dopadu dětského traumatu. Mezinárodní výzkumy uvádí, že 85 až 93 % mladistvých v systému sociální péče má zkušenost s traumatem a až 90 % mladistvých má minimálně jednu zkušenost s traumatickou situací (Bargeman,Smith & Wekerle, 2021; Lang et al., 2016; Branson et.al, 2017). V České republice dosud výzkumy zaměřené na sociální práci s traumatem absentují. Tuto mezeru by měl vyplnit předložený výzkum. Intervence sociální práce zaměřené na práci s traumatem ve výchovných ústavech pro adolescenty probíhají spíše nahodile, kdy do zařízení přichází člověk s několika problémy a sociální pracovníci se zaměřují spíše na řešení disciplinárních případů než na řešení nepříznivých zkušeností z minulosti. Cílem předkládaného projektu je zmapovat situaci v České republice, a to (1) skrze standardizovaný dotazník ACE zjistit traumatickou zkušenost u mladistvých žijících ve výchovných ústavech a (2) zjistit a popsat, jak sociální pracovníci ve výchovných ústavech v rámci svých intervencí pracují s traumaty u adolescentů (klientů sociální práce). V současné době probíhá v ČR transformace ústavní péče o děti a mladistvé, která zahrnuje i výchovné ústavy. Tato reforma dosud směřovala spíše k re-institucionalizaci mladých dospělých než k rušení ústavních zařízení a rovněž nezohledňovala míru traumatizace v závislosti na prostředí.