Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kompetence sociálních pracovníků vykonávajících terénní sociální práci s rodinami žijícími v přelidněných bytech
Id projektuSGS04/FSS/2023
Hlavní řešitelMgr. Jan Lisník
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je prozkoumat kompetence sociálních pracovníků očekávané při výkonu terénní sociální práce s rodinami žijícími v přelidněných bytech. Tato forma práce představuje jednu z platforem pro sociální změnu a řešení nevyhovujících forem bydlení, které se řadí mezi typy faktického, byť ne zjevného bezdomovectví. Výsledná zjištění přispějí k zefektivnění praxe sociálních pracovníků v domácím prostředí včetně schopnosti citlivě reagovat na specifika soužití klientských rodin.