Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dosledování dopadů pilotního ověření rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) po 5 letech: okolnosti ztráty městského bydlení u intervenčních rodin
Id projektuSGS11/FSS/2023
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Stanková, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceCílem realizované studie je zjistit, jak okolnostem ztráty městského bydlení intervenčních rodin z projektu Rapid Re-Housing rozumějí aktéři tohoto procesu ? vystěhované rodiny, jejich klíčoví sociální pracovníci a lokální politici rozhodující o prodlužování nájemních smluv. Jeho smyslem by mělo být dosažení hlubšího porozumění (ne) účinnosti přístupu Bydlení především s cílovou skupinou rodin s dětmi v českém kontextu, primárně se zaměřením na udržitelnost bydlení ve střednědobém horizontu. V teorii se opíráme o poznatky z oblasti reintegrace rodin do bydlení a o přístup založený na důkazech. Volíme kvalitativní výzkumnou strategii, konkrétně design konstruktivistické zakotvené teorie. Data budou sbírána pomocí intenzivních polostrukturovaných rozhovorů. Pro analýzu dat využijeme tematickou analýzu. Výsledky budou použity v rámci advokačních aktivit Platformy pro sociální bydlení, a také by mohly sloužit jako podklady k modifikaci podpory v již rozběhnutých projektech Housing First v dalších českých městech.