Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum
Id projektuSGS03/FU/2023
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceFestival zaměřený na instruktivní klavírní literaturu je naprosto ojedinělou platformou pro propojení výukových záměrů Katedry klávesových nástrojů s praxí vykonávanou současnými studenty, absolventy OU a pedagogy ZUŠ Moravskoslezského kraje. Na pozadí seznamování se s českou klavírní literaturou pro děti proběhne v rámci dvou dnů řada přednášek, seminářů, interpretační kurz a koncert. Na celém projektu se významnou měrou podílejí studenti i pedagogové KKN, zároveň přivítáme odborníky na danou problematiku. Interpretační seminář povede klavírista a pedagog Martin Kasík. Letošní ročník je zaměřený na českou klavírní etudu a dílo Carla Czerného. Podle dosavadních zkušeností přináší projekt jedinečnou příležitost k posílení samostatné tvůrčí činnosti studentů v oblasti interpretační a pedagogické a obohacení jejich studia v praktické i teoretické úrovni. V souvislosti s tématem letošního ročníku plánujeme rozšíření přednášek i na fyziologické problémy při hře na klavír. Tato problematika je mezi studenty velmi živá a to jak z hlediska řešení potíží s hracím aparátem, tak také z pohledu prevence. Přednášky povedou Marta Němcová, Ph.D. a Mgr. Jitka Medová. Při zpracování tohoto programu velmi úzce spolupracujeme s výtvarnými obory Fakulty umění OU. Videa a komentáře obsažené ve zpracovaném materiálu uloženém na Moodle jsou vítaným materiálem k doplnění výuky, a to jak v prezenční, tak v distanční formě. Podstatnou měrou slouží jako podklady pro mnohé diplomové práce studentů a publikační činnost pedagogů. Od roku 2019 získal projekt akreditaci Ministerstva školství pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.