Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv vybraných sociálních sítí na vzdělávání a sebevzdělávání studentů
Id projektuSGS10/PdF/2023
Hlavní řešitelMgr. Daniel Tran, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se zaobírá vlivem sociálních sítí na proces učení a osvojování si nových vědomostí studenty. Výzkum se věnuje uživatelům a skupinám na sociálních sítích, které se zaměřují na vzdělávací obsah. V rámci projektu navrhovatelé analyzují tyto účty z odborného a edukativního hlediska. Navrhovatelé následně provedou porovnání analyzovaných účtů s klasickými zdroji informací (texty, prezentace, videa atd.). Dále jsou navrženy a vytvořeny dotazníky pro studenty, kterými bude zjišťován postoj studentů k sociálním sítím jako ke zdroji informací. Třetí část projektu zjišťuje, pomocí dotazníkového šetření, způsob přípravy učitelů během distanční výuky a jejich přípravu během klasické výuky a bude tyto dva způsoby přípravy srovnávat, konkrétně z hlediska využívání sociálních sítí jako zdroje informací a výukových materiálů, případně jako inspiraci pro přípravu do hodin a adaptaci na distanční výuku. Pozornost bude věnována také individualizaci učiva pro žáky s využitím sociálních sítí. Cílovou skupinou projektu jsou studenti středních a vysokých škol.