Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv polohy hlavy na stabilitu těžiště při stoji na rukou.
Id projektuSGS01/PdF/2023
Hlavní řešitelMgr. Pavel Brtva, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceBernsteinova teorie chápe lidský pohyb jako koordinovaný a řízený proces sladění, selekce a efektivního využití různých biomechanických stupňů volnosti zapojených do řešení pohybového úkolu. Základní otázkou je jakým způsobem řídící systém omezuje a vybírá možné způsoby řešení (stupně volnosti) vedoucí k efektivnímu splnění pohybového úkolu (Bernstein, 1967). Významným procesem řízení pohybu je udržení rovnováhy. Rovnováha je základem posturálních činností (např. stoj, chůze) a vyžaduje koordinovanou reakci řídícího systému na informace získané z proprioceptivního, zrakového a vestibulárního systému (Kerwin a Trewartha, 2001). Strategie kontroly rovnováhy se vyvíjí během posturálních činností organizováním svalových akcí kolem kloubů tak, aby byla stabilizována poloha těžiště těla (COM) vzhledem k opoře (Winter, 1995). Stoj na rukou je v gymnastice základní dovedností vzhledem k jejímu propojení v rámci složitějších gymnastických dovedností a skutečnosti, že se provádí na všech nářadích v mužské i ženské gymnastice (Readhead, 1997). Stoj na rukou také reprezentuje důležitou posturální pozici, která může přispět k pochopení základních mechanismů udržení rovnováhy (Asseman a Gahery, 2005). Bylo zjištěno, že ve srovnání ke vzpřímenému postoji jsou strategie udržení rovnováhy během stoje na rukou omezeny (Clément a Rezette, 1997). Na základě předchozích výzkumů bylo navrženo, že cílem posturální regulace při rovnováhových pohybových úkolech je stabilizace hlavy v prostoru (Roberts, 1973). Tímto však může dojít k omezení vlivu některých segmentů pro udržení rovnováhy, zejména pokud se mění poloha hlavy a role zraku. Smyslem této studie je zjistit, jak se z hlediska Bernsteinovy teorie stupňů volnosti, mění variabilita úhlových parametrů při stoji na rukou se změnou polohy hlavy a zrakové kontroly.