Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Pomůže ti angličtina naučit se nový cizí jazyk? Příběhy dnešních ukrajinských žáků a studentů.
Id projektuSGS06/PdF/2023
Hlavní řešitelMgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se zaměřuje na výuku nového cizího jazyka, konkrétně jazyka země, ve které respondenti momentálně pobývají, prostřednictvím angličtiny. Hlavním cílem výzkumu je navrhnout a ověřit didaktická doporučení pro snadnější osvojení nového cizího jazyka, a tím umožnit další studium i integraci do společnosti. Respondenti, tj. ukrajinští žáci a studenti, poskytnou data prostřednictvím svých příběhů ("life stories" - viz výzkum životního příběhu dle Gavora, 2000, p. 166) v písemné formě dle předem dané struktury, která je zaměřena na výuku angličtiny před válkou a online distanční výuku během války. Didaktická doporučení budou ověřována studenty učitelství v rámci pedagogické praxe a diskusí s ukrajinskými žáky a studenty. (Ruská invaze na Ukrajinu 24. 02. 2022; dále jen "válka")