Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora digitálního vzdělávání u žáků ze sociálně znevýhodněných skupin
Id projektuSGS05/PdF/2023
Hlavní řešitelMgr. Kristýna Kiliánová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je navržení a vytvoření vzdělávacích materiálů a nalezení vhodných postupů pro vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněných skupin v digitální oblasti. Projekt navazuje na předchozí projekt, jež nese název Tvorba webového portálu vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj digitálních kompetencí. Tento projekt bude zaměřen na zpřístupnění dosavadních vzdělávacích materiálů pro žáky pocházející ze sociálně znevýhodněných skupin a bude rozšířen o nové vzdělávací materiály, které podpoří digitální gramotnost těchto žáků. Stejně jako v předchozím SGS projektu budou všechny vytvořené vzdělávací materiály publikovány na webovém portálu a zpřístupněny široké veřejnosti. Mimo jiné budou dané aktivity ověřeny v praxi. Cíle projektu úzce souvisí s disertačními záměry a diplomovou prací zúčastněných studentek.