Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Stabilita Pentraxinu 3 ve vzorcích bronchoalveolární laváže a krevního séra
Id projektuSGS08/LF/2023
Hlavní řešitelMgr. Radim Dobiáš, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceKlinicky nejvýznamnějším zástupcem rodu Aspergillus je Aspergillus fumigatus, který byl aktuálně definován Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako houbový patogen s vysokou prioritou pro diagnostiku a terapii. Díky malé velikosti spor proniká hluboko do dýchacího ústrojí člověka a může za určitých podmínek vyvolat různé druhy klinických obtíží. Počínaje hypersenzitivní pneumonií až po nejzávažnější formu, kterou je invazivní aspergilóza. K tomu může dojít vlivem primární přecitlivělosti, imunodeficitu na základě onkologických onemocnění a jejich terapie, těžkých respiračních infekcí (H1N1, COVID19, bakteriální infekce), dlouhodobé antibiotické léčby a masivní kortikoterapie. Signifikantně vysoké koncentrace proteinu akutní fáze, Pentraxin 3 (Ptx3) ve vzorcích bronchoalveolární laváže (BAL) mohou být v diagnostice invazivních mykotických infekcí (IFD) velmi přínosné, což potvrzují observačně retrospektivní studie provedené v rámci projektů SGS01/LF/2021 a SGS05/LF/2022. Důležitou otázkou, která zatím nebyla zodpovězena, je stabilita Ptx3. Jedná se o zásadní kritérium, které v rámci budoucích klinických studií pomůže lépe definovat využitelnost Ptx3 jako spolehlivého biomarkeru v diagnostice IFD. Tato studie má za cíl zhodnotit stabilitu biomarkeru Ptx3 ve vzorcích BAL a krevního séra v čase a v závislosti na teplotě při uchovávání vzorků. V průběhu pěti bodů měření, mezi nimiž je časový odstup jeden měsíc, budou stanoveny hodnoty koncentrace Ptx3 v uchovaných klinických vzorcích. Hodnotit se bude, zda postupem času nedochází ke statisticky významným změnám koncentrace Ptx3 vzorcích a zda nebudou zároveň detekovány rozdíly při různých teplotách skladování. Analýzou získaných dat budou doplněny dosavadní znalosti o Ptx3, vyjasněna otázka stability tohoto biomarkeru ve vzorcích v daném čase a v závislosti na teplotě a budou upřesněny možnosti aplikace testu na Ptx3 do klinické praxe.