Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zavedení metodiky produkce makrofágů za účelem vývoje buněčné terapie pro eradikci amyloidových deposit u AL-amyloidózy
Id projektuSGS22/LF/2023
Hlavní řešitelMUDr. Tereza Popková
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePrimární systémová amyloidóza (AL (amyloid light chain) amyloidóza) je onemocnění způsobené klonální proliferací plazmatických buněk sekretujících nestabilní proteinové produkty ? lehké řetězce protilátek, které kumulativně infiltrují periferní tkáně [1]. V infiltrovaných tkáních vznikají toxická depozita, která postupně narušují funkci důležitých struktur a orgánů (zejména srdce, ledvin, jater a periferního nervového systému). Vzniklá poškození jsou progresivního charakteru, neboť přirozený imunitní systém člověka nedokáže proteinová depozita díky jejich specifické struktuře odstranit [2]. V současnosti je léčba amyloidózy zaměřena zejména na eradikci klonálních plazmatických buněk produkujících aberantní protein [3], což však není řešením pro již vzniklá orgánová depozita a dysfunkci orgánů. Makrofágy jsou imunitní buňky přítomné napříč všemi tkáněmi. Jsou součástí přirozené imunity, díky čemuž pohotově reagují při každém setkání s antigenem. Mezi jejich specifické funkce patří schopnost fagocytózy ? procesu, během kterého je makrofág schopen pohltit a následně intracelulárně degradovat poškozené buňky, mikroby či cizorodé částice [4]. Cílem tohoto projektu je zavedení metodiky pro izolaci a diferenciaci makrofágů z primárních buněk/buněčné linie, které budou moci v budoucnu sloužit pro vytvoření terapeutického produktu sestávajícího se z geneticky modifikovaných makrofágů schopných specificky rozpoznat a fagocytovat AL amyloid uložený ve tkáních. Tato strategie je v současném konceptu léčby naprosto revoluční a mohla by být nadějí pro pacienty s pokročilým orgánovým postižením, jejichž jedinou léčebnou možností je nyní transplantace orgánů.