Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Světlo a teplota jako faktory ovlivňující fotosyntetické procesy a biosyntézu nízkomolekulárních ochranných metabolitů vyšších rostlin
Id projektuSGS08/PřF/2023
Hlavní řešitelMgr. Radomír Pech, DiS.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceProjekt je zaměřen na objasnění vlivů světla a teploty na fotosyntetické procesy a regulaci obsahu a složení rostlinných metabolitů. Důraz bude kladen na posouzení významu vybraných skupin nízkomolekulárních ochranných látek pro odolnost rostlin vůči působení nepříznivých podmínek prostředí. Řešitelský tým sestávající ze studentů doktorského a navazujícího magisterského studijního programu biofyziky se bude podrobněji věnovat třem sub-projektům, které rozšíří okruh jejich disertační nebo diplomové práce. Projekt prohloubí poznatky aktuálního výzkumu KFY OU a podpoří vývoj nových analytických metod na pracovišti. Očekávaná je rovněž spolupráce na přípravě publikací v impaktovaném časopise a průběžná prezentace výsledků na dvou seminářích či účast na vědeckých konferencích.