Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Strojové učení a fuzzy logika jako nástroj pro rychlou a přesnou identifikaci druhů na základě variabilních zdrojových dat
Id projektuSGS14/PřF/2023
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceProjekt bude cílit na dvě základní oblasti, první z nich bude další pokračování ve vývoji a zdokonalování metod pro rychlou a přesnou identifikaci vybraných skupin živočichů. Druhou oblast bude představovat rozvoj spolupráce s uživateli již dříve vytvořených aplikací a analýza nástrojů využívaných pro občanskou vědu. Projekt tak přímo naváže na proběhlé teoretické i praktické výzkumy, které ukázaly potenciál metod jako jsou rozpoznání druhů z obrazu či rozpoznání druhů na základě souboru nálezových a environmentálních dat. Hlavní cíle projektu budou proto následující: 1. Využití fuzzy logiky a strojového učení při tvorbě podkladů pro aplikaci určenou k identifikaci druhů pomocí pobytových znaků. 2. Rozvoj stávajících aplikací (Lovec vážek CZ, Lovec obojživelníků a plazů CZ, Lovec rovnokřídlých CZ, Lovec savců CZ), rozšíření o dílčí nové funkcionality a širší zapojení veřejnosti k jejich využívání. 3. Analýza nástrojů občanské vědy. Výzkum bude probíhat ve spolupráci Katedry biologie a ekologie s Katedrou informatiky a počítačů a Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Výstupem projektu bude základ identifikačního algoritmu zaměřeného na rozpoznání živočichů na základě pozorovaných pobytových znaků, zdokonalení stávajících aplikací, publikace v impaktovaném vědeckém časopise a prezentace na vybraných konferencích.