Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Geomorfologické aspekty sesuvů, poklesových kotlin a jeskyní
Id projektuSGS02/PřF/2023
Hlavní řešitelMgr. Michal Břežný, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceZnalost dynamiky geomorfologických procesů, které utváří krajinu je důležitá pro pochopení stávajících i budoucích trendů vývoje krajiny, ale také pro odhalení potenciálních rizik, které z těchto procesů mohou plynout. Neméně důležité je používání korektních a dostatečně přesných metod, které v geomorfologickém výzkumu využíváme. Tento projekt lze rozdělit do 3 základních částí: sesuvy, jeskyně a poklesové kotliny. V rámci výzkumu sesuvů je projekt zaměřen jak na obecný geomorfologický výzkum, tak na výzkum sesuvů jako geohazardu. Součástí projektu bude i vylepšování dendrogeomorfologických metod. Druhá část projektu je zaměřena na poklesové kotliny tedy sníženiny vzniklé v důsledku poddolování. Tato území jsou mnohdy postižena i poměrně rozsáhlými sesuvy. Výzkum na poklesových kotlinách tak bude částečně propojen s předchozí částí projektu. Třetí část projektu se bude zabývat výzkumem fluviálních sedimentů v jeskyních, které mají vliv na jejich hydrologické a geomorfologické poměry. Fluviálně-geomorfologické výzkumy v protékaných jeskyních jsou v rámci světa stále spíše řídké. Výsledky pomohou lepšímu porozumění interakcí mezi hydrologickými systémy a podzemními geomorfologickými formami.