Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výrazové prostředky a zprostředkování emocionality ve filmu Good bye, Lenin! a v jeho adaptacích s důrazem na ostalgii a NDR diskurs
Id projektuSGS10/FF/2023
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem jednoletého projektu je analyzovat a popsat jazykové prostředky pro vyjádření a zprostředkování emocionality v německém jazyce na příkladu známé německé tragikomedie Good Bye, Lenin! (2003) režiséra Wolfganga Beckera. Pozornost bude zaměřena na život v tehdejší NDR a tzv. ostalgii a její zrcadlení do různých forem a adaptací tohoto filmu (film s audiopopisem pro osoby se zrakovým postižením, filmový scénář, knižní adaptace v tzv. jednoduchém jazyce). Badatelský tým je tvořen jedním akademickým pracovníkem (navrhovatel) a jednou studentkou doktorského studia (spolunavrhovatelka). Motivací pro podání tohoto tematicky ojedinělého projektu na dosud dostatečně neprobádanou problematiku je podpora dalšího samostatného vědeckého výzkumu studentky doktorského studia se zrakovým postižením pod vedením akademického pracovníka. Výstupem projektu bude zpracování analýzy jazykového materiálu, studie v odborném recenzovaném časopise a aktivní účast členů řešitelského týmu na mezinárodní vědecké konferenci.