Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Umělecká reflexe aktuálních kontroverzních fenoménů v současných francouzsky a španělsky psaných literaturách
Id projektuSGS06/FF/2023
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt se zaměřuje na analýzu, interpretaci a komparaci literárního zobrazení vybraných aktuálních polemických fenoménů: genderových otázek, radikálního feminismu a ekologického hnutí, dekolonizace, migrace a jejich důsledků v podobě asimilace a multikulturalismu apod. Při stanovení hlavních kontroverzních společensko-politických otázek dnešní západní společnosti jsme vycházeli z prací českých, francouzských i španělských analytiků, zejména sociologů (Guilluy, 2019; Iglesias de Ussel et al., 2016; Petrusek a Balon, 2011). Cílem výzkumu je odhalit a analyzovat mechanismy, s jejichž pomocí současní francouzsky a španělsky píšící autoři reflektují ve svých prózách zmíněné fenomény, případně také zjistit, zda jejich texty mají zpětně nějaký vliv na společenský vývoj v této oblasti, nebo přinejmenším zda - a jak - působí na podobu společenské debaty o zmíněných polemických tématech.