Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tadeusz Romanowicz: Olomouc. Vzpomínky na leta 1864 a 1865
Id projektuSGS14/FF/2023
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTadeusz Romanowicz (1843-1904), polský liberálně-demokratický politik, politolog a novinář, člen Haličského zemského sněmu ve Lvově i Říšské rady ve Vídni. Na počátku roku 1863 opustil studia práv na Lvovské univerzitě a připojil se k protiruskému (tzv. lednovému) povstání v ruském záboru Polska. Po porážce povstání a návratu do Lvova byl rakouskými úřady internován a v letech 1864-1865 vězněn v Olomouci. Z tohoto období také pocházejí jeho vzpomínky, které pod názvem "Ołomuniec. Wspomnienie z lat 1864 i 1865" vydal v roce 1871 v Literárních novinách (Gazeta Literacka) ve Lvově. Jedná se o cca 40-50 stran textu psaného literární (vysokou) polštinou druhé poloviny 19. století. Cílem projektu je předložit českému čtenáři komentovaný překlad díla včetně úvodní studie, která představí nejen autora samotného, ale také dobu a širší souvislosti, v nichž se příběh odehrává. Text bude uveřejněn v X. svazku ediční řady NOBILITAS IN HISTORIA MODERNA.