Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Proces uzdravení se z rekurentní depresivní poruchy pohledem psychologů a psychoterapeutů
Id projektuSGS11/FF/2023
Hlavní řešitelMgr. Aleš Neusar, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVýzkumný projekt je zaměřen na proces uzdravení se z rekurentní (tj. minimálně dvakrát se opakující) depresivní poruchy. Lidé, u kterých se depresivní porucha objeví vícekrát, bývají často označováni za chronické pacienty, u kterých se doporučuje celoživotní udržovací léčba medikací (APA, 2020), případně v kombinaci s psychoterapií. I přesto se v praxi setkáváme s tím, že se někteří lidé z rekurentní depresivní poruchy nakonec vyléčí a nás zajímá, jak si psychologové či psychoterapeuti (dále respondenti) vyléčení těchto lidí vysvětlují. Cílem výzkumu proto bude identifikovat, co vše podle respondentů přispívá k vyléčení z rekurentní deprese. Tyto výsledky se budeme snažit zachytit v kontextu. O jaké šlo klienty? Jak tito lidé žili? Proč se u nich nejspíše rozvinula a opakovala depresivní porucha? V jakém kontextu začalo docházet ke zlepšení? Jak si respondenti vysvětlují, že zrovna dané procesy a změny u těchto klientů fungovaly? Jako kritérium vyléčení budeme považovat minimálně tři roky bez výskytu depresivní epizody a minimálně jeden rok bez léčby antidepresivy či jiné léčby. Výzkum bude proveden pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Respondenty budou zkušení odborníci, kteří mají s danou klientelou bohaté zkušenosti. Data budou následně zpracována kvalitativní analýzou. Výzkum je součástí rozsáhlejšího projektu dr. Neusara, který se věnuje procesu uzdravení z depresivní poruchy z pohledu samotných lidí, kteří touto poruchou trpí i z pohledu profesionálů (např. psychologů, psychoterapeutů či psychiatrů), kteří těmto lidem poskytují odbornou pomoc.