Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Neologické výpůjčky z angličtiny a jejich pronikání do současné francouzštiny
Id projektuSGS09/FF/2023
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt si klade za cíl provést podrobnou lingvistickou analýzu neologických výpůjček z angličtiny pronikajících do současné francouzštiny. Je nezpochybnitelné, že angličtina se dnes jeví jako lingua franca moderní společnosti a anglicismy tak pronikají mnohem snadněji do různých světových jazyků. Ačkoliv Francie disponuje poměrně promyšlenou jazykovou politikou, není schopna se trvale bránit neustálému přílivu anglicismů do francouzštiny. V rámci našeho výzkumu se chceme soustředit zejména na neologické výpůjčky z angličtiny spjaté s používáním nových komunikačních medií a společenských sítí (jako např. Instagram, Twitter, Facebook, apod). Tato oblast se nám jeví jako mimořádně kreativní a produkující neustále nové výrazy, které jsou logicky spjaté zejména s anglofonním světem, kde vznikla většina těchto médií. Po úvodní selekci studovaných jednotek za pomoci neologické platformy Néoveille se pak chceme zaměřit na analýzu sémantické, fonetické, grafické a morfologické adaptace těchto výrazů ve francouzštině.