Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza jazyka persvaze a manipulace v nových digitálních žánrech
Id projektuSGS01/FF/2023
Hlavní řešitelMgr. Dominika Beneš Kováčová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředložený projekt Analýza jazyka persvaze a manipulace v digitálním diskurzu reaguje na aktuální situaci ve způsobu komunikace a sdělovaní (dez)informací v online prostředí a navazuje na současné trendy v lingvistickém výzkumu počítačem zprostředkované komunikace. Konkrétně se projekt zaměřuje na analýzu jazyka persvaze a manipulace v nových elektronických žánrech, které se vyznačují především svým multimodálním charakterem. Jedná se zejména o tzv. hauls (tj. videa, ve kterých mluvčí představuje a hodnotí své zakoupené produkty), webové články fake news sloužící k šíření nepravdivých informací a příspěvky celebrit a populárních uživatelů na sociálních sítích (tzv. microposts). Vzhledem k tomu, že zkoumání strategií persvaze a manipulace v tomto typu jazykového materiálu si prozatím vysloužilo jen okrajovou pozornost lingvistů, tento projekt si klade za cíl tento výzkumu rozšířit, a to hlavně z důvodu jeho přesahu do běžného dění a způsobu komunikace online. Plánovanými výstupy projektu budou 3 časopisecké studie, 3 konferenční příspěvky (z toho 2 v České republice a 1 v zahraničí) a části dvou magisterských prací.