Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora a financování příchozího excelentního vědce na OU
Id projektu2984/2022/ŠaV
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období9/2022 - 8/2025
PoskytovatelDěkanát PřF, Katedra chemie, Statutární město Ostrava
Stavřešený
AnotaceProjekt s názvem Podpora a financování příchozího excelentního vědce na OU je startovací grant na 36 měsíců, který podpoří příchod excelentních vědců působících na zahraničních institucích, a kteří tak spojí své jméno s moravskoslezskými univerzitami (např. společné publikace v impaktovaných časopisech), začnou budovat nový výzkumný tým, přinesou nová výzkumná témata, propojí univerzity se zahraničními partnery a pomohou zapojit univerzity v MSK do mezinárodních projektů a konsorcií. excelentní vědec: prof. Dr. Sonia zulfiqar výzkumné téma: Výzkum využití obnovitelných organických zdrojů pro selektivní záchyt CO2 a čištění odpadních vod