Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Resilience chytrých měst a obcí Moravskoslezského kraje
Id projektuTQ01000130
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období9/2023 - 12/2025
PoskytovatelKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Technologická agentura ČR
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je zvýšit připravenost samospráv v ČR (s ověřením v MSK) na rizika a hrozby a podpořit jejich resilienci s využitím chytrých projektů a opatření vycházejících příkladů dobré praxe a dalších nástrojů. Toho bude dosaženo díky vícezdrojové identifikace hrozeb a rizik, vytvořením sady kompozitních indikátorů s vazbou na resilienci, sběrem a hodnocením možných chytrých opatření přispívajících ke zvýšení resilience navázaných na navržené indikátory a prezentací doporučení samosprávám. Klíčovým výstupem bude specializovaná mapa, kde bude možné vizuálně ověřit a srovnat míru resilience vybraných měst a obcí a sdílet příklady dobré praxe. Druhým bude odborná publikace zaměřená na východiska resilience, konkurenceschopnosti a kvality života v městech a obcích a třetím bude workshop.