Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Záchrana životů prostřednictvím výzkumu včasné detekce a prevence rakoviny: Molekulární, genomické a společenské faktory
Id projektuCZ.02.01.01/00/22_008/0004644
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období1/2024 - 6/2028
PoskytovatelOP JAK (Jan Amos Komenský)
Stavřešený
AnotaceNavrhovaný výzkumný projekt je zaměřen na onkologickou prevenci, v rámci které se zabývá hlavními výzvami v primární, sekundární a terciární prevenci. Zátěž české populace zhoubnými nádory je velmi vysoká. Na tom se kromě stárnutí podílí i vyšší míra expozice rizikovým faktorům a bariéry na straně obyvatel ke stávajícím preventivním programům. Na druhou stranu, až polovině úmrtí na nádory lze předejít prevencí. Vznik projektu chce posílit špičkový výzkum v této oblasti, která je podle aktuální analýzy Kapacit a potenciálu výzkumu a vývoje v ČR nejméně rozvinutá. Výzkumné záměry navrhovaného projektu pokrývají problematiku vzniku a dalšího vývoje přednádorových stavů a časné detekce nádorů. Povedou k hlubšímu pochopení rizikových faktorů a procesů zapojených do malignizace na úrovni buňky, jejího mikroprostředí, jedince a populace a současně i validaci nových preventivních, diagnostických a terapeutických postupů, vycházejících z generovaných poznatků.