Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Na Hraně / Am Limit-mezinárodní výstavní a kooperační projekt
Id projektuMK_2022_PdF
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelKatedra výtvarné výchovy, Ministerstvo kultury
Stavukončený
Anotace? cíl projektu Cílem projektu je zprostředkovat odborné i laické veřejnosti ČR zajímající se o výtvarné umění, jakož i žákům základních a studentům středních a vysokých škol intermediálně-kooperační platformu Na hraně / Am limit, akcentující široké spektrum soudobého mezinárodního tvůrčího kontextu. Vybrané aspekty hraničního umění, mj. fenomény, jakými jsou aktuální ekologický diskurz či myšlení světa jako antropocénu v limitních narativech, respektive sociální diverzita jako výsledek dynamického emancipačního zápasu, budou představeny také pomocí doprovodných programů ? debaty, workshopy, galerijní animace. Projektu se bude účastnit 17 umělců ze 7 zemí a tři kurátoři že tří evropských zemí (DE, CZ, SK).