Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Divadlem ke změně
Id projektuSMO 2023
Hlavní řešitelPhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
AnotaceZáměrem projektu ?Divadlem ke změně? je navázat na předchozí projekty podpořené statutárním městem Ostrava v oblasti Prevence kriminality. Obsah předloženého projektu je zaměřen na kriminalitu páchanou dětmi a na dětech. S vazbou na uvedený obsah předloženého projektu jsou definovány následující cíle - 1) posílit u žáků 2. stupně základních škol, odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a 1-2 ročníku vybraných středních škol jejich sociální dovednosti, schopnost kritického myšlení a řešení konfliktů formou divadla fórum; 2) připravit nový preventivní program na základě zjištěných potřeb praxe a získat na něj zpětnou vazbu. Současná situace v oblasti dětské kriminality je charakteristická tím, že mnohé projevy rizikového chování dětí vychází z jejich potřeb, které nejsou naplněny nebo z představy, že situace, ve které se nachází je pro ně tíživá, jsou pod tlakem a nenachází východisko. Programy, které budou v projektu nabídnuty, vycházejí z principů divadla a na základě získaných zkušeností jsou tyto programy vhodné a účelné pro prevenci rizikového chování. Jedná se o formu divadla fórum Augusta Boala, jehož postupy vedou k otevření dialogu a hledání možností skrze příběh, který je divákům představen skupinou herců. Dopadem na cílovou skupinu (diváky ? žáky) je fakt, že mají možnost nejen soucítit s protagonistou a jeho problémy, ale také hledat řešení jeho tíživé situace aktivním způsobem a vlastním jednáním v nastolených situacích. V současné době projevují ostravské školy aktivní zájem o programy, které skupina věnující se divadlu fórum při Katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity již nabízí. Zaznamenaná poptávka ostravských škol dává reálný předpoklad, že také nově zpracovaný program najde své reálné uplatnění (viz příloha Zájem o stávající programy).