Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zážitkové učení jako cesta k řešení
Id projektuOtevřeno 2022
Hlavní řešitelMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Období1/2023 - 6/2024
PoskytovatelDar
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je zpracovat podklady pro inovaci stávajícího předmětu "Náročné situace ve škole", který je realizován ve studijních programech učitelství pro základní a střední školy. Navržené inovativní výukové postupy chceme následně ověřit v praxi. Záměr inovace předmětu vychází obecně z potřeb a nároků neustále se měnící společnosti. V rámci změn se chceme zaměřit jednak na úpravu a specifikaci jednotlivých témat, zpracování aktuálních teoretických východisek a výzkumných poznatků a vytvoření cílených vyučovacích i hodnotících metod, které odpovídají zážitkovým formám učení. Prostřednictvím navrhovaných moderních a netradičních forem výuky chceme u budoucích učitelů dosáhnout hlubšího poznání a porozumění specifickým sociálním podmínkám a situacím žáků a rozvinout jejich profesní kompetence v takové míře, aby byli schopni k těmto individuálním zkušenostem každého dítěte v rámci edukace adekvátně přistupovat.