Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Univerzita pro nadání
Id projektu0930/2023/Kaš
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je nabídnout komplexní vzdělávání v přírodovědných a společenských oborech zainteresovaným, nadaným i talentovaným žákům, pomoci jim nasměrovat jejich budoucí studijní kariéru. Dalším cílem bude žákům představit Ostravu jako místo s kvalitním, stimulujícím a otevřeným vysokoškolským prostředím, které umožňuje osobnostní a intelektuální rozvoj studentů a zatraktivňuje setrvání v regionu. Počítáme s využitím různorodých vzájemně provázaných aktivit, které budou určeny různým věkovým kategoriím. Po zjištěném enormním zájmu ze strany základních a středních škol z regionu MSK budeme pokračovat v aktivitách pro žáky ostravských základních škol (zejména 8.ročníků). I touto formou dojde ke zvýšení atraktivity Ostravy jako místa primárního a sekundárního vzdělávání. Hodláme využít zejména forem workshopů, přednášek, letních škol či exkurzí u oborů jakými jsou fyzika, geografie a biologie v laboratořích a dalších prostorech Přírodovědecké fakulty OU a podpořit rozvoj jejich talentu v těchto dílčích disciplínách. Chceme tak umožnit žákům detailněji nahlédnou do těchto oborů tak, aby nalezli inspiraci a motivaci pro další vzdělávání a studium. PřF OU tak nabídne ucelenou trajektorii vzdělávacího a kariérního vývoje žáka/studenta v oborech přírodovědných a společenských disciplín.