Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
2. ročník studentské soutěže BookVision
Id projektu1541/2023/KaŠ
Hlavní řešitelMgA. Julie Kačerovská, Ph.D.
Období1/2023 - 6/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
AnotaceBookVision je jediná mezinárodní soutěž zaměřená na výtvarnou tvorbu studentů vysokých škol v médiu knihy. První ročník soutěže zaznamenal značný zájem studentů o tuto soutěž a lze předpokládat v dalším ročníku ještě větší nárůst přihlášek z dalších uměleckých fakult z České republiky i ze zahraničí. Soutěž přispívá k tomu, že se zvyšuje prestiž Fakulty umění Ostravské univerzity a vytváří z Ostravy významné centrum autorské knižní tvorby, která je stále celosvětově významnou výtvarnou kategorií. BookVision je mezinárodní výtvarná soutěž reflektující studentskou tvorbu autorských knih v nejširším slova smyslu, ale také knih-objektů a dalších knižních artefaktů, které pojímají knihu jako médium pro volnou uměleckou tvorbu. Soutěž je určena pro studenty vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult z České republiky i ze zahraničí. Vítězné a vybrané práce budou prezentovány na výstavě, ke které bude vydán také katalog.