Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Technologie v translatologii - Prohloubení digitálních kompetencí u nastávajících translatologů a zprostředkování výsledků projektu v rámci transferu znalostí
Id projektuAktion
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období10/2022 - 12/2022
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stavukončený
AnotaceTímto projektem pokračuje dlouholetá spolupráce obou partnerů. Koncept projektu vychází z razantně stoupajících požadavků na digitální kompetence překladatelů a tlumočníků, kteří čím dál častěji musí obhajovat svoji profesi před šířícím se názorem, že jejich práci nahradí strojový překlad. Společné aktivity a zakázky z praxe umožní studentům obou institutů prohloubit digitální kompetence a seznámit se s technologiemi v oblasti strojového překladu. V dalším kroku zprostředkují studenti získané znalosti ve vhodném formátu široké veřejnosti.