Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Století anglicismů ve francouzštině a češtině : grafický a fonetický vývoj
Id projektu8J23FRXXX
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2024
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stavřešený
AnotaceProjekt francouzsko-české spolupráce se zabývá výzkumem anglicismů a jejich pronikáním do francouzského a českého jazyka. Pro studium těchto anglicismů bude použita digitální platforma Nénufar (zkratka z francouzských slov Nouvelle édition numérique de fac-similés de référence - http://nenufar.huma-num.fr/mentions-legales/), která byla vyvinuta na Université Paul Valéry v Montpellier. Tato digitální platforma umožňuje nahlédnout do digitalizované verze slovníků Petit Larousse Illustré již od roku 1905. Řešitelé projektu tak mohou popsat pronikání anglicismů do francouzštiny z diachronního hlediska a podat tak detailní přehled o tom, jak se daný výraz vyvíjel ve francouzštině v průběhu více než sta let. Vzhledem k tomu, že tým tvoří především odborníci v oblasti lexikologie, fonetiky a pravopisu bude zvláštní pozornost věnována právě těmto složkám jazyka. Mezi sledované ukazatele bude také patřit porovnání šíření daného anglicismů v obou jazycích. Vzhledem k tom, že obě země mají také různý náhled na přejímání anglicismů, bude v rámci projektu diskutována otázka ekvivalentů anglicismů a jejich konkurenční výhoda/nevýhoda vůči přicházejícím/vznikajícím přejímkám.