Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Identifikace a charakterizace struktur souvisejících s odlišnými fázemi lipidů tylakoidních membrán rostlin
Id projektu23-07744S
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceDříve jsme prokázali, že v tylakoidních membránách (TM) rostlin jsou, kromě dvouvrstvy, hojně přítomny také nedvouvrstevné lipidové fáze, vykazující značně dynamické vlastnosti ? vratné reorganizace podílející se na jemném ladění fotosyntetických procesů. Nicméně původ těchto odlišných lipidových fází ve strukturách vysoce organizovaného systému TM zůstává neznámý. Cílem tohoto projektu je identifikovat a charakterizovat domény TM související s odlišnými fázemi lipidů ? s využitím molekulárně spektroskopických a strukturně biologických technik, biochemických analýz a měření fotosyntetických funkcí. Pracovní hypotézy: (i) velikost dvouvrstvé lipidové fáze se blíží hranici perkolace látek rozpustných v lipidech ? což ukazuje význam proteinových sítí v energizaci membrány a v syntéze ATP; (ii) izotropní fáze vznikají fúzí přilehlých granálních a stromálních TM ? takto se pravděpodobně propojují individuálně fungující subkompartmenty granum-stroma TM; (iii) HII fáze se tvoří kolem proteinů rozpustných ve vodě (pravděpodobně přenašečů elektronů) uzavřených v lipidové kapsli.