Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zkoumání evoluce genomu u eukaryot: poučení z nemodelových euglenozoí
Id projektu23-07695S
Hlavní řešitelMgr. Alexej Jurjevič Kostygov
Období3/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotacePochopení evoluce klíčových buněčných struktur a procesů vyžaduje jejich studium nejen u vybraných modelových organismů, ale i u představitelů pokrývajících eukaryotickou rozmanitost. Euglenozoa, zahrnující diplonemy, kinetoplastidy a eugleny, patří mezi nejodvozenější skupiny eukaryotického stromu. Je mimo veškerou pochybnost, že diplonemy, představující nejrozmanitější mořské eukaryoty, a kinetoplastidi, kteří se vyznačující širokým spektrem parazitických adaptací, patří mezi evolučně mimořádně úspěšné prvoky. Zatímco genomické změny umožňující parazitismus jsou intenzivně studované u kinetoplastid parazitujících u člověka, nevíme prakticky nic o diplonemech, což jsou jejich ekologicky úspěšní příbuzní. Změny životní strategie se projevují nejen proměnami genových sad a jejich exprese, ale i ve struktuře genomů. Zatímco genomy kinetoplastid postrádají introny, genomy diplonem a euglen jsou zaplněné cis-introny, které mají navíc často netypické vlastnosti. Naším cílem je studovat evoluci genomů u euglenozoí s cílem určit trendy a mechanismy obecně platné pro všechna eukaryota.