Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Největší rozsedání skalního masivu na Zemi: proč v aridní Patagonii?
Id projektu23-07310S
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceRozsáhlé skalní rozsedání (rozšiřování trhlin ve skalním masivu) patří k největším terestrickým sesuvům na Zemi. Přesto víme o jejich vzniku a chronologii velmi málo. Nedávno jsme v aridní Patagonii objevili zatím nejrozsáhlejší rozsedání skalního masivu. Postihuje více než 12 000 km2 území meset složených z neogenních bazaltů, které leží na měkkých pyroklastikách a sedimentech. Navzdory jeho enormní rozloze a prvořadému významu v krajině nebyl proveden žádný výzkum zabývající se příčinnými faktory a chronologií takto unikátního skalního rozsedání. V projektu se zaměříme na stanovení hlavních proměnných ovlivňujících regionální odlišnosti v rozsahu Patagonského rozsedání a jeho paleogeografický význam. Zaměříme se na to, proč se rozsedání skalního masivu nachází v aridním regionu a do jaké míry byl jeho vznik akcelerován během humidních období kvartéru. Pochopení Patagonského rozsedání objasní možnou genezi rozsáhlých rozsedání skalních masivů v dalších aridních regionech na Zemi, kde se v současnosti vyskytují podmínky nepříznivé ke vzniku sesuvů.