Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Divadlo fórum jako nástroj primární prevence
Id projektuSMO 2022
Hlavní řešitelPhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Období2/2022 - 12/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projektový záměr navazuje na úspěšnou spolupráci realizátorů s MMO v oblasti prevence kriminality v posledních dvou letech. Kriminalita dětí a dospívajících je stálým problémem současné společnosti a významnou součástí primární prevence na školách. Zpráva Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017-2021 uvádí, že: ?Kvalita programů primární prevence není vždy dostatečná: ne vždy na sebe jednotlivé přednášky či besedy navazují, ne všechny subjekty mají nastaveno, jakým způsobem se třídou pracovat v případě otevření citlivého tématu během realizace preventivních aktivit.? Jednou z možností účinného preventivního programu jsou metody založené na postupech a principech divadla a dramatu, známé jako divadla fórum Augusta Boala, která je založená na dialogu mezi lidmi uskutečňující se skrze uměleckou formu divadla. Zamýšlený projekt divadla fórum pracuje s důsledky i příčinami kriminality dětí a dospívajících jako s jistou formou útlaku. Základem techniky je krátký příběh, který je přehrán publiku. Hrdina příběhu se snaží se svou situací bojovat, ale prohrává. V této chvíli se stává z pasivního diváka aktivní tvůrce, který pomocí diskusí, ale především jednáním na jevišti navrhuje možnosti, jak v dané situaci jednat a proti útlaku vystupovat. Aktivita jako součást občanského, profesního i osobního života je zmiňována také v strategickém cíli (strategický cíl 1) v dokumentu Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ (Fryč, J a kol., 2020). Divadlo fórum využívá zprostředkované zkušenosti, kterou divák získal prostřednictvím prezentace divadelní inscenace, ale především tím, že sám vstupuje do připravených situací a ?zkouší? jednat a kriticky posuzuje důsledky jednání. To odpovídá dalšímu požadavku na vzdělávání formulovaném ve výše uvedeném dokumentu - důraz na osobnostní rozvoj žáka a jeho sociální dovednosti. Program nabízí pomoc školním metodikům prevence v naplňování cílů Minimálního preventivní programu školy.