Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj mezifakultní spolupráce s vytvořením pracovních skupin pro mezioborovou spolupráci
Id projektuPPSŘ_2022
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceHlavním zaměřením projektu bude ustanovení mezifakultní pracovní skupiny, která bude vycházet z principů synergie mezioborové spolupráce a bude zacílena na internacionalizaci a excelentní výzkum se směřováním k zisku prestižních projektů na národní a mezinárodní úrovni a k tvorbě inovací v procesu vzdělávání na všech jeho úrovních. Důraz bude přitom kladen na spojení ?know that? a ?know how? oboru oborů za cílem maximalizace aplikačního potenciálu výsledků spolupráce a další networking. V rámci mezifakultní spolupráce dojde rovněž k inovaci přijímacího řízení a státních závěrečných zkoušek u studijních programů vyučovaných napříč fakultami. Pro lepší identifikaci přijatých studentů s Ostravskou univerzitou bude také vytvořen návrh adaptačních kurzů pro nastupující studenty. Dalším zaměření bude na tvorbu mezioborového doktorského studijního programu zaměřeného na didaktiku výtvarné výchovy.