Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Umělá inteligence jako nástroj k řešení reálných problémů
Id projektuSGS17/PřF-MF/2022
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt bude věnován metodám optimalizace a strojového učení. Řešení projektu bude rozděleno do šesti bloků majících vzájemné vazby, které odpovídají výzkumným tématům jednotlivých studentů. Výsledky jak teoretického, tak i praktického rázu budou prezentovány na zahraničních a domácích konferencích a v časopiseckých příspěvcích. A) Anonymizace trénovacích obrazových dat bez nežádoucích vlivů na výkon neuronové sítě. B) Optimalizace metod počítačového vidění pro 3D rekonstrukci pomocí deep learningu. C) Vývoj nových optimalizačních metod pro řešení reálných (průmyslových) úloh D) Použití neuronových sítí pro predikci pohybu zkoumání pohybových vzorů. E) Hledání podcílů pro reinforcement learning. F) Analýza a aproximace tvaru v doméně počítačového vidění