Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Aplikace fuzzy přístupů pro vývoj doporučovacích systémů
Id projektuSGS19/PřF-MF/2022
Hlavní řešitelRNDr. Bogdan Walek, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na oblast doporučovacích systémů, které mají za úkol navrhovat vhodný obsah uživateli. Výzkumné téma souvisí s tématy magisterských a dizertačních prací zařazených studentů. V oblasti doporučovacího systému pro návrh vhodných zpravodajských článků bude výzkum zaměřen na návrh a vývoj content-based modulu a různých metod pro návrh podobných článků. V oblasti doporučovacího systému pro návrh vhodných produktů internetového obchodu se zaměříme na návrh a vývoj doporučovacího systému v této oblasti. Hlavním modulem bude doporučovací modul, který bude provádět návrh vhodných produktů na základě různých parametrů. Součástí doporučovacího modulu bude také fuzzy expertní systém, který bude hodnotit důležitost jednotlivých doporučených produktů. V rámci projektu bude navázáno na dosavadní výsledky a zkušenosti dosažené při návrhu a realizaci doporučovacích systémů a fuzzy expertních systémů.