Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Adaptivní techniky pro informační technologie a ICT ve vzdělávání
Id projektuSGS21/PřF-MF/2022
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTento projekt souvisí s mezioborovým zaměřením členů řešitelského týmu, který je složen z akademiků a studentů z katedry informatiky a počítačů (KIP) PřF a katedry informačních a komunikačních technologií (KIK) PdF. Oba týmy úzce spojuje výzkumné téma obou skupin a to jsou adaptivní metody v oblastech IT (KIP) a ICT ve vzdělávání (KIK). Samotné výzkumné téma souvisí s tématy dizertačních prací zařazených studentů. Samotný výzkum spadá do oblastí adaptivních metod pro IT a ICT ve vzdělávání a zahrnuje zejména metody a nástroje z oblasti umělé inteligence, inteligentních systémů a algoritmů, robotiky a automatizačních činnosti. Dále jsou oblasti výzkumu orientovány do témat integrace adaptivity v oblasti ICT ve vzdělávání, personalizace výuky, adaptivního e-learningu a stylů učení a oblastí blended learningu.