Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Syntéza, charakterizace a aplikace porézních materiálů
Id projektuSGS16/PřF/2022
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt členěný celkem do tří podprojektů se zabývá syntézou pokročilých porézních materiálů ? kompozitu založeném na hierarchicky porézním uhlíku a ZnO za účelem adsorpčně-fotokatalytické dekontaminace vod od organických polutantů. Projekt se také zabývá optimalizací metod pro určení porozity (textury) pevných látek. První technikou je zavedená metoda sorpce plynů, která bude optimalizována mj. s ohledem na délku analýzy. Druhou metodou je termoporometrie, alternativní metoda pro charakterizaci porozity, která bude studována a optimalizována s ohledem na využití různých testovacích kapalin.