Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Praktické aplikace chemie v každodenním životě
Id projektuSGS13/PřF/2022
Hlavní řešitelRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je připravit a ověřit úlohy, které umožní žákům ZŠ a SŠ vnímat souvislosti mezi získanými teoretickými znalostmi a jejich využitím v praxi. Úlohy představí chemii jako progresivní vědu, která zasahuje do všech oblastí našeho každodenního života. Praktické úlohy budou zaměřeny mezipředmětově, budou mít jak motivační, tak osvojovací charakter, budou přecházet z makrosvěta do nanosvěta. Úlohy včetně metodického materiálu budou připravovány studenty učitelství, čímž dojde k výrazné podpoře cílů SGS, tj. posílení samostatné tvůrčí činnosti studentů směřující k jejich intenzivnímu zapojení do problematiky řešené v rámci týmové výzkumné a vývojové činnosti. Výsledky ověřování budou kvalitativně a kvantitativně zpracovány a poslouží jako podklad pro publikační výstupy projektu včetně diplomových prací. Projekt navazuje na výsledky řešení projektu SGS13/PřF/2021 Inovativní metody v distanční výuce chemie, SGS01/PřF/2019-2020 Inovativní metody ve výuce chemie, SGS03/PřF/2017-2018 Badatelsky orientovaná výuka jako prostředek pro rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků.