Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Význam světla a teploty v regulaci biosyntézy nízkomolekulárních ochranných látek a změny ve strukturně-funkčních parametrech thylakoidní membrány důsledkem působení vybraných proteáz a lipáz
Id projektuSGS11/PřF/2022
Hlavní řešitelMgr. Radomír Pech, DiS.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na studium regulace obsahu a složení rostlinných metabolitů působením různých environmentálních faktorů a podílu těchto látek na celkové ochraně rostlin vůči nepříznivým stresovým podmínkám. Za tímto účelem bude v divokých a mutantních liniích rostliny Arabidopsis thaliana sledován význam spektrálního složení a teploty na produkci fotosynteticky aktivních pigmentů a nízkomolekulárních ochranných metabolitů. Rovněž budou pozorovány účinky proteáz a lipáz na lipidové fáze a strukturně-funkční parametry thylakoidní membrány rostlin špenátu. Do projektu budou zařazeni studenti doktorského studia biofyziky (A. Volná, R. Pech a O. Dlouhý), tři studenti navazujícího magisterského studia (M. Vrábelová, N. Kuzniciusová, A. Vocílka) a studentka magisterského studia experimentální biologie (S. Supová). Členové tohoto řešitelského týmu se budou podrobněji věnovat sub-projektům, které rozšíří okruh jejich disertační nebo diplomové práce, a dále rozvíjí poznatky či analytické metody uplatněné ve výzkumu prováděném na KFY OU. Očekávaná je rovněž spolupráce na přípravě publikace v impaktovaném časopise a průběžná prezentace výsledků na dvou seminářích či účast na vědeckých konferencích.