Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Strojové učení a fuzzy logika jako nástroj pro správnou identifikaci druhů
Id projektuSGS18/PřF-MF/2022
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ožana, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt bude pokračovat ve vývoji a zdokonalování metodických postupů jak správně a co nejpřesněji identifikovat jednotlivé druhy organismů pomocí moderních metod fuzzy modelování a strojového učení. Hlavním záměrem bude uplatnění rozpoznávání z obrazu pro dílčí skupiny organismů (obojživelníci a plazi, rovnokřídlí, savci) a jejich přímé uplatnění v rámci mobilních aplikací. Další součástí projektu bude komunikace s uživateli za účelem úpravy uživatelského rozhraní a širokého využívání získaných dat, včetně výzkumu založeného na výskytových datech zaznamenaných mobilními aplikacemi. Projekt přímo navazuje na proběhlé teoretické i praktické výzkumy, které ukázaly potenciál metod jako jsou rozpoznání druhů z obrazu či rozpoznání druhů na základě souboru nálezových a environmentálních dat. Hlavní cíle projektu budou proto následující: Využití fuzzy logiky a strojového učení při automatické identifikaci na základě rozpoznání z obrazu v aplikaci Lovec obojživelníků a plazů CZ Využití fuzzy logiky a strojového učení při automatické identifikaci na základě rozpoznání z obrazu v aplikaci Lovec rovnokřídlých CZ Využití fuzzy logiky a strojového učení při automatické identifikaci (zejména na základě rozpoznání z obrazu) v aplikaci Lovec savců CZ Výzkum bude probíhat ve spolupráci Katedry biologie a ekologie s Katedrou informatiky a počítačů a Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Výstupem projektu bude zdokonalení identifikačních mechanismů za použití automatického rozpoznání z obrazu v mobilních aplikacích Lovec obojživelníků a plazů CZ či Lovec rovnokřídlých CZ a verze aplikace Lovec savců CZ pro platformu iOS, publikace v impaktovaném vědeckém časopise a prezentace na vybraných konferencích (např. na Evropském odonatologickém kongresu 2022).