Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sledování šíření antibioticky rezistentních bakterií a genů v odpadních vodách a recipientu, studium nekanonických forem nukleových kyselin, zkoumání molekulárních změn u Papaver somniferum vystaveného stresovým podmínkám
Id projektuSGS10/PřF/2022
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt SGS je složen ze tří dílčích projektů spojující studenty Obecné biologie. Cílem mikrobiologické části bude sledování přítomnosti genů rezistentních na antibiotika a rezistentních bakterií izolovaných z aktivační a dosazovací nádrže čistírny odpadních vod a z přehradní vody; bude provedena charakterizace rezistentních kultivovatelných bakteriálních kmenů; kvantifikace antibioticky rezistentních genů v odpadních vodách a sledování multirezistence. Bioinformatická část bude zaměřena na výskyt, strukturu a funkci nekanonických forem nukleových kyselin napříč genomy živých organismů a virů; hodnocení bioinformatické analýzy proteinů, jež se na vybrané nekanonické struktury váží; predikci nových vazebných proteinů a vytipování nekanonických struktur s vysokým terapeutickým či biotechnologickým potenciálem. Třetí část bude zaměřena na zkoumání regulační oblasti genů související se suchovzdorností máku setého; bude sledovat změnu abundance proteinů a genů významných pro porozumění obranného mechanismu rostlin vůči suchu; u těchto genů budou charakterizovány sekvence schopné vytvářet sekundární struktury nukleových kyselin a budou detekovány geny účastnících se syntézy opioidů.