Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Geohazardy v horských oblastech a posttěžební krajině: svahové pohyby, povodně a kontaminace území
Id projektuSGS01/PřF/2022
Hlavní řešitelMgr. Michal Břežný, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZnalost prostředí a faktorů ovlivňujících geohazardy je nezbytná pro bezpečné a udržitelné fungování člověka v krajině. Týká se to i území, které byly člověkem pozměněné, což je případ posttěžební krajiny. Neméně důležité je používání korektních a dostatečně přesných metod, které ve výzkumu geohazardů využíváme. Náš projekt lze rozdělit do dvou základních modulů. První modul se zaměřuje na studium konkrétních geohazardů jako jsou velké sesuvy, skalní laviny, ale také kontaminace hald. Druhý modul je zaměřen na vývoj postupů, metod a nástrojů pro lepší a přesnější studium možných geohazardů. Projekt si klade čtyři základní cíle: i) prohloubit poznatky o procesech a faktorech, které vedou k transformaci pomalých svahových pohybů do katastrofických skalních lavin a řícení, ii) vytvoření souboru nových postupů a metod pro hodnocení mělkých plouživých pohybů na svazích a jejich ověření na konkrétních lokalitách, iii) vývoj a ověření metody podvodních vlícovacích bodů pro multipaprskovou batymetrii se sonarem Kongsberg Geoswath 4R, iv) analýza substrátu hald se zaměřením na těžké kovy.