Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Užívání učebnic na 2. stupni základní školy
Id projektuGA406/08/0570
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceCílem výzkumného projektu je identifikovat roli, kterou hrají učebnice při vyučování a učení. Budou vymezeny základní styly užívání učebnic učitelem a žákem a ověřeny některé faktory, které styl užívání ovlivňují. Závěry budou, mimo jíné, rozpracovány a včleněny do vysokoškolské přípravy učitel a zpracovány ve formě doporučení pro tvorbu a publikování učebnic.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub