Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj manažerských a komunikačních dovedností - dílčí cíl k efektivní spolupráci
Id projektuPPSŘ_2022
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt navazuje na úspěšně realizovaný projekt Vnitřní komunikace jako základ efektivní spolupráce, jehož hlavním cílem bylo zmapování stávajícího stavu komunikace na fakultě, monitoring potřeb na jednotlivých úrovních zaměstnanců a jehož výstupem je Plán zlepšování interní komunikace LF OU. Jedná se tedy o klíčový dokument, jež identifikuje slabá místa v komunikaci a sumarizuje dílčí postoje jednotlivých oslovených subjektů. Vzhledem k tomu, že mezi slabými stránkami byly identifikovány i následující oblasti:a) absence základních komunikačních kompetencí a dovedností, b) absence zpětné vazby mezi vedoucím pracovníkem a jeho podřízeným z hlediska odvedené práce ve smyslu zhodnocení, pochvaly atd., z něhož následně plyne nedostatečný pocit uznání zaměstnanců za jejich vykonanou práci, je zásadním cílem pokračujícího projektu dokončit strategii nastavení efektivní komunikace na LF OU. Zaměření plánovaného projektu tak zároveň naplňuje Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, tvůrčí a odborné činnosti LF OU 2021-2025 (dále jen "strategie"), přičemž jedním z indikátorů naplňování strategie pro rok 2022 je rozvoj manažerských kompetencí vedoucích pracovníků, v rámci cíle 5.2 Rozvoj lidských zdrojů.