Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Změny tělesné kompozice a stav měkkých tkání bariatrických pacientů s pravidelnou cílenou fyzickou aktivitou.
Id projektuSGS03/PdF/2022
Hlavní řešitelMgr. Veronika Horká, DiS.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceBariatrická chirurgie je v současné době nejúčinnější léčbou morbidní obezity a jejích souvisejících metabolických komplikací [1]. Úspěšnost této léčby obezity závisí na spolupráci, psychické podpoře, dispenzarizaci pacienta, dodržování doporučených nových režimových opatřeních, tudíž zaměření se na životní styl [2; 3]. V posledních letech se bariatričtí chirurgové a obezitologové začínají více zaměřovat na další pozitivní účinky bariatrických metod jako jsou například pohybové intervence, než jen samotná redukce nadváhy [4]. Jedním z nových rizik bariatrické chirurgie je v poslední době zmiňováno riziko sarkopenie či sarkopenického typu obezity [5]. Sarkopenie se projevuje poklesem množství a síly kosterního svalstva. Toto snížení je součástí normálního procesu fyziologie stárnutí, ale zhoršuje ji několik faktorů (nízká fyzická aktivita, nedostatečná výživa či zánětlivé stavy). Výsledkem těchto faktorů je křehkost a zvýšené riziko mortality. Sarkopenická obezita je kombinace sarkopenie a obezity [6]. Změna tělesné kompozice, a to zvýšení poměru tukové tkáně a snížení tukuprosté tkáně. Stav, který je považován za příčinu křehkosti a objevuje se hlavně u starších jedinců [7]. Tato změna složení těla však přináší nezměněnou nebo podobnou tělesnou hmotnost. Má negativní charakter, včetně zpomalení metabolismu, snížení počtu a objemu mitochondrií a zvýšení oxidačního stresu. Výsledkem této komplexní poruchy je 2?3krát vyšší riziko funkčního postižení než u samotné sarkopenie nebo obezity [6]. Možnosti pohybové intervence se zaměřením na odporový trénink byly několikrát zmiňovány a aplikovány v souvislosti se sarkopenií u starších osob [8; 9]. Studie zaměřující se na sarkopenickou obezitu a zapojení pohybové intervence do její léčby byly, pokud je nám známo, zatím zkoumány jen u starších osob [10], a ne u pacientů po bariatricko-metabolickém výkonu.